V realizaci

  • T - Mobile

    T - Mobile

    Předmětem zakázky je rekonstrukce střešního pláště a teras, včetně demontáže, dodávek materiálů a konstrukcí.


    Místo realizace: Tomíčkova 2144/1, Praha 4


    Termín realizace: březen 2023 - předpoklad do prosinec 2024