realizace staveb

 • SII/603 Radějovice - Babice - mostní objekt SO 201,202,203

  SII/603 Radějovice - Babice - mostní objekt SO 201,202,203


  Předmětem stavebních prací bylo zvýšení únosnosti, sanace, odvodnění a obnova mostních konstrukcí.


  Rok realizace: 30.5.2018 - 30.11.2018

 • Stavební úpravy prodejny LIDL Chodov - ul. Horní


  Předmětem realizace je rozšíření prodejny při zachování jejího plného provozu o přístavbu pekárny a výkup lahví.


  Rok realizace: 11.9.2018 - 9.11.2018

 • Přestavba obchodního centra Olympia Mladá Boleslav


  Účelem přestavby obchodního centra je adaptace na nové trendy v segmentu retail. Předmětem realizace jsou vnitřní úpravy pro zvýšení komfortu zákazníků, realizace nových nájemních jednotek pro rozšíření nabídky služeb, nový vstup a úprava části fasád.


  Rok realizace: 2.10.2018 - 30.4.2018

 • Stavební úpravy prodejny LIDL - Chodov Aš


  Předmětem stavebních úprav je prodloužení přední části (vstupní část) prodejny LIDL, dále rozšíření boční části o přístavbu pekárny a výkup lahví, to vše za plného provozu prodejny. Spolu s přístavbou došlo i k úpravě a rozšíření stávajícího parkoviště.


  Rok realizace: 10.9.2018 - 1.12.2018